Marszałek Województwa Łódzkiego opublikował Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, który zawiera daty wygaszenia kolejnych bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz terminy zakończenia wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim. Tym samym plany wydobywania węgla z odkrywki Złoczew odchodzą do lamusa.

Upubliczniony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego to dokument konieczny, który umożliwia ubieganie się o środki unijne dla regionu. PGE znalazło się w ostatnim czasie pod ostrzałem ekologów, samorządów gmin i opinii publicznej, gdyż ociągało się z jasnymi deklaracjami co do przyszłości Elektrowni Bełchatów i planów względem Złoczewa.

- Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej w komunikacie wydanym przez PGE.

W Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego podano, że wyłączenia z eksploatacji kolejnych bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów będą następowały od 2030 do 2036 roku. Plan wygaszania kopalni przewiduje zakończenie eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie w 2026 r., natomiast pola w Szczercowie do 2038 r. W dokumencie potwierdzono, że PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten również został zgłoszony do obszaru transformacji.

Decyzja ucieszyła nie tylko ekologów, ale też rolników z okolic Wielunia i Złoczewa, którzy od kilku lat protestowali przeciwko planom uruchomienia nowej odkrywki w Złoczewie. Gdyby kopalnia powstała, z powierzchni ziemi zniknęłyby 33 wsie i wysiedlono by 3 tysiące mieszkańców z terenów wiejskich.

Kompleks Energetyczny Bełchatów jest obecnie największym pracodawcą w regionie. Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber zapowiedział uruchomienie systemowych projektów oraz stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się pracowników tej branży, dla zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania sektora wydobywczo-energetycznego.

Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego ma przeznaczyć na inwestycje blisko 5 mld zł. Wśród zgłoszonych projektów są m.in. projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek, czy rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego.