Henryk Kowalczyk pytany był, czy rosnący w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. eksport rolny nie jest przyczyną ponad dwudziestoprocentowego wzrostu cen drobiu.

Wicepremier wyjaśnił, że wzrost cen drobiu to przede wszystkim efekt wzrostu cen pasz i zbóż, które są pochodną wzrostu cen nawozów. - Pasze i zboża są głównym czynnikiem cenotwórczym, jeśli chodzi o ceny drobiu - powiedział.

- Eksport nie powoduje wzrostu cen, dlatego że tak naprawdę wzrost cen jest spowodowany głównie wzrostem cen nośników energii. To, że rośnie eksport, tylko świadczy o tym, że polskie rolnictwo znakomicie się rozwija i jest jak na razie dość odporne na wszelkie wahania tego typu. Ale wzrost eksportu na pewno nie jest powodem wzrostu cen - wskazał Kowalczyk.

Wicepremier dodał, że w tej chwili, jeśli chodzi o całą gospodarkę, głównym czynnikiem inflacyjnym jest wzrost cen energii i paliw, nawet o kilkaset procent. - To się przełożyło na wzrost, ponad dwukrotny, cen nawozów azotowych najbardziej - mówił, wskazując, że za wzrostem cen nawozów idzie wzrost cen zbóż i żywności.

- Cena gazu jest w tej chwili główną przyczyną inflacji w Europie - podkreślił.

Jak powiedział, mimo apeli przedstawicieli rządu i kilku innych rządów związanych ze wzrostem cen nawozów, Komisja Europejska na razie monitoruje tylko sytuację i nie podejmuje działań. Wyraził nadzieję, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na wnioski Polski dotyczące obniżenia VAT na żywność oraz związane z systemem emisji CO2.

Według Kowalczyka założenia w budżecie na przyszły rok, przewidujące wzrost PKB na poziomie 4,6 proc., powinny zostać zrealizowane, a jedynym czynnikiem, który mógłby temu zagrozić, byłby gwałtowny rozwój pandemii. Jednak - jak ocenił - wraz ze wzrostem poziomu szczepień ryzyko z tym związane maleje. - Polska dobrze sobie poradziła z kryzysem, dzięki bardzo skutecznej pomocy rządu, która pozwoliła zachować miejsca pracy - wskazał.