Ministerstwo rolnictwa poinformowało w komunikacie opublikowanym na stronie resortu, że Kowalczyk w piątek spotkał się z przedstawicielami rolników, głównie z Prezydium Porozumienia Rolniczego.

Jednym z tematów rozmów były wysokie ceny nawozów.

- Nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie, dwóch-trzech miesięcy, spadły ceny nawozów. Pomimo ograniczenia produkcji przez niektórych producentów na świecie, są wystarczające zapasy, które pozwolą na wiosenną aplikację nawozów - mówił minister cytowany na stronie resortu.

Szef MRiRW zapowiedział również, że w poniedziałek (21 lutego), kiedy będzie w Brukseli, będzie namawiał ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE do naciskania Komisji Europejskiej, aby ta wyraziła zgodę na dopłaty do nawozów.

- Nie chcemy od niej pieniędzy, ale musimy mieć zgodę, aby móc wprowadzić takie rozwiązanie - podkreślał Kowalczyk.

Minister podczas spotkania z rolnikami zapowiedział ponadto przedłużenie interwencji na rynku trzody chlewnej.

- Jeżeli cena na rynku trzody chlewnej nadal będzie tak niska, to przedłużymy program dopłat do 10 urodzonych prosiąt" - poinformował.

Przekonywał również, że ewentualne dopłaty do przechowywania mięsa nie byłyby korzystne dla rolników.

Na początku grudnia ub. r. Kowalczyk informował, że na program pomocowy dla hodowców loch ma zostać przeznaczone ok. 400 mln zł. Wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Pomoc ma przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r. Minister tłumaczył wówczas, że wsparciem zostaną objęci wszyscy producenci loch, bez względu na formę organizacyjną. Ograniczeniem pomocy jest wielkość stada, do 500 loch, a więc jeden producent będzie mógł maksymalnie otrzymać do 500 tys. zł, niezależnie od ilości sztuk utrzymywanych w gospodarstwie.

W trakcie piątkowego spotkania z przedstawicielami rolników minister przekazał, że podczas poniedziałkowego pobytu w Brukseli będzie rozmawiał z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim w sprawie Polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Resort poinformował, że mają być proponowane uproszczenia ekoschematów, aby każdy rolnik mógł skorzystać z dostępnych w nich środków.

Pod koniec stycznia unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informował, że polski plan strategiczny mógłby być w czerwcu zatwierdzony przez Komisję Europejską. Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

"Podczas spotkania wicepremier zapowiedział prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie ARiMR, aby rolnicy mogli dobrowolnie składać oświadczenia o zgodzie na potrącenia z płatności na rzecz ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Państwo dopłaca do składki 65 proc. i rolnik płaci tylko 35 proc. składki" - dodało ministerstwo.

Resort poinformował ponadto, że wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział kontynuowanie spotkań z rolnikami raz na kwartał.