Kowalczyk poinformował na czwartkowej konferencji prasowej o utworzeniu polskiej grupy spożywczej mającej być "podmiotem, który będzie odgrywać istotną rolę w bezpieczeństwie żywności".

- Dzisiaj, można powiedzieć, moment historyczny. (...) Powstała grupa spożywcza i zaczyna funkcjonować - powiedział wicepremier.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że "w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często mówi się o bezpieczeństwie żywności w związku z wojną na Ukrainie, (...) powstanie tego podmiotu spowoduje, że będziemy się czuli znacznie bezpieczniej, jeżeli chodzi o żywność".

- Ale też niezwykle ważną rolą grupy spożywczej, holdingu spożywczego, jak to było wcześniej nazywane, to jest przede wszystkim rola, która będzie pozwalała na godne sprzedawanie produktów rolnych przez rolników. To jest rola, którą grupa spożywcza będzie wykonywać w łamaniu zmów cenowych - podkreślił.

Według Kowalczyka polska grupa spożywcza "będzie silnym kręgosłupem, który będzie obrastał w kolejne podmioty". "To jest wielka rola dla tego podmiotu, aby stabilizować handel rolny, cywilizować kontakty rolników z przetwórcami" - wymieniał.

 -Mam nadzieję, że po kilku miesiącach działania (...) wszyscy, a w szczególności rolnicy, zobaczą prawdziwe efekty i wielkie pozytywy - podsumował.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka podkreślił, że powstanie Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) nie byłoby możliwe gdyby nie współpraca z ministerstwem rolnictwa. Poinformował, że w czwartek zostały podpisane umowy przekazania udziałów 15 wytypowanych spółek z sektora rolno-spożywczego. Przypomniał, że "integratorem" grupy jest Krajowa Spółka Cukrowa.

Śliwka zaznaczył, że powstanie tej spółki ma uzasadnienie biznesowe, tj. wzrosną przychody i zyski. Ponadto utworzenie jej przyczyni się do bezpieczeństwa żywnościowego m.in. poprzez gromadzenie rezerw strategicznych. Możliwe będzie także kształtowanie cen na rynku rolnym poprzez partnerskie podejście do współpracy z rolnikami.

Wiceminister poinformował, że w poniedziałek na Walnym Zgromadzeniu Krajowej Spółki Cukrowej zdecydowano o zmianie jej nazwy na Krajową Grupę Spożywczą, siedzibą nowego podmiotu jest Toruń.

W ubiegłym tygodniu rząd wyraził zgodę na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w szeregu spółek, w celu utworzenia na bazie Krajowej Spółki Cukrowej Krajowej Grupy Spożywczej. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu zaznaczono, że do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne. "Krajowa Grupa Spożywcza będzie dużym graczem na rynku spożywczym i uniezależni polskich producentów od zachodnich koncernów. Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej" - wskazano.