Wicepremier w środę zauważył, że ochrona klimatu to nie tylko zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję spalania np. węgla, lecz także polityka zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Polityka klimatyczna również dotyczy rolnictwa. (...) Rolnictwo jest emitentem CO2, ale przede wszystkim rolnictwo może być elementem zrównoważonej polityki klimatycznej, a więc nie tylko emitować gazy cieplarniane, ale również je pochłaniać – mówił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Rolnictwo zrównoważone

Podkreślił, że przyszła Wspólna Polityka Rolna nastawiona jest na produkcję żywności w sposób zrównoważony. W ten sposób przyczyni się do zachowania środowiska i ochrony klimatu. Polityka ta będzie realizowana poprzez zachęty dla rolników, poprzez dodatkowe dopłaty do realizacji eko-schematów – zaznaczył wicepremier.

Zdaniem ministra rolnicy doskonale rozumieją, że produkcja żywności jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, ale także ważne jest zachowanie klimatu.

WPR 2023-2027 a cele klimatyczne

Nowa WPR na lata 2023-2027 ma m.in. sprawić, że rolnictwo odegra większą rolę w osiąganiu celów środowiskowych i klimatycznych przez UE. W jej ramach będzie realizowany Europejki Zielony Ład, polityka bioróżnorodności oraz polityka "od pola do stołu".

Trzydniowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 organizowany jest w Warszawie przez Fundację Czyste Powietrze.