KOWR: eksport żywności ponad 18 proc. wyższy niż rok wcześniej

Wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. miały - podobnie jak w roku 2022 - wysokie ceny transakcyjne produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym, które były konsekwencją drożejącej żywności spowodowanej inflacją. W pierwszym kwartale br. krajowy eksport produktów żywnościowych był nadal wspierany tendencjami do deprecjacji złotego wobec waluty unijnej" - wyjaśnił Wroński.

Jak zauważył, na początku II kwartału br. notowania złotego wobec euro bardzo dynamiczne umacniały się, co spowodowało, że atrakcyjność cenowa polskich produktów za granicą była nieco mniejsza niż w pierwszych trzech miesiącach br. Miało to odzwierciedlenie w 17 proc. spadku przychodów z eksportu w kwietniu w porównaniu do marca br.

 

Krajowi eksporterzy sprzedawali produkty przede wszystkim na rynki Unii Europejskiej; wywóz żywności do tych krajów stanowił 73 proc. eksportu. Polska wysłała do krajów UE w pierwszych czterech miesiącach br. produkty o wartości 12,3 mld euro tj. 58 mld zł, to jest za kwotę o 16 proc. wyższą niż rok wcześniej. Największym partnerem w handlu produktami rolno-spożywczymi pozostają Niemcy, które kupiły od naszych firm żywność za kwotę 4,3 mld euro (wzrost o 18 proc.) Kolejnymi odbiorcami była: Francja, Niderlandy, Włochy i Czechy.

Papierosy na czele produktów eksportowych

W pierwszych miesiącach tego roku najważniejszym produktem eksportowym stały się papierosy (przychody 1,3 mld euro) wyprzedzając eksport mięsa drobiowego (1 mld euro) i produktów mlecznych (803 mln euro). Ponadto wywożono pieczywo i wyroby piekarnicze, mięso wołowe, karmę dla zwierząt, a także wyroby czekoladowe.

Równie ważny jest eksport poza UE do tzw. krajów trzecich. W okresie I-IV br. wyeksportowano tam produkty rolno-spożywcze o wartości 4,5 mld euro (21,1 mld zł), co oznacza 27 proc. wzrost przychodów z eksportu - zaznaczył Wroński. Udział krajów pozaunijnych w strukturze polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych rośnie i obecnie wynosi 26,6 proc. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż prowadzi to dywersyfikacji wywozu żywności - uważa zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Wzrost wywozu do tych krajów zawdzięczamy m.in. handlowi z Wielką Brytanią, która, choć jest poza UE, dalej chętnie nabywa polską żywność. Do Wielkiej Brytanii w okresie styczeń-kwiecień br. wywieziono towary o wartości 1,4 mld euro (wzrost o 19 proc.) Aż o 47 proc. (do 357 mln euro) wzrósł eksport do Ukrainy, a o 35 proc. do Arabii Saudyjskiej. Dużymi odbiorcami są Stany Zjednoczone, Nigeria (145 mln euro, blisko 7-krotny wzrost) i Izrael.

Do krajów pozaunijnych z Polski wywożono głównie: produkty mleczne (392 mln euro), pszenicę (374 mln euro), mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz papierosy.

Wroński podkreślił, że eksporcie do krajów trzecich w znacznym stopniu pomaga firmom Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który poprzez organizowanie targów, misji wyjazdowych i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, "uwiarygadnia" polską żywność na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony nad atrakcyjnością oferty pracują sami przedsiębiorcy, którzy coraz częściej oferują żywność nie tylko wysokiej jakości, ale dostosowaną do gustów i wymagań zagranicznych odbiorców - dodał wicedyrektor.

Polska jest też importerem żywności. W okresie styczeń-kwiecień br. sprowadziliśmy produkty o wartości 10,9 mld euro, wydaliśmy o 12 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców - zaznaczył wicedyrektor.

Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 5,9 mld euro (27,7 mld zł), o 33 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2022 r.