- Obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa determinowały sytuację podażowo-popytową na rynku produktów rolno-spożywczych oraz wywierały presję na ceny w całym łańcuchu dostaw żywności. Polskie rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki narodowej, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Pandemia w tym kontekście stanowiła jedno z najbardziej wymagających wyzwań, z jakim w ostatnich kilku dekadach mierzyła się gospodarka - podkreślił Marcin Wroński.

Wiceszef KOWR zwrócił uwagę, że mijający rok pokazał, jak ważna jest samowystarczalność żywnościowa kraju. "Dzięki polskim rolnikom nie zabrakło żywności w tym trudnym okresie i za to należy im się uznanie" - powiedział.

Pomimo obaw o uprawy rolne z powodu niedoborów wody na wiosnę, pod koniec maja sytuacja poprawiła się, a obfite opady, które miały miejsce w czerwcu i w połowie lipca 2020 r. pozwoliły w rezultacie na uzyskanie dobrych zbiorów.

Zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton, tj. o 16 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Dobre były także zbiory owoców z drzew (9 proc. wyższe w stosunku do 2019 r.) oraz z krzewów owocowych i plantacji jagodowych (o 10 proc.) Mniejszy, 4 proc. wzrost zbiorów odnotowano w przypadku warzyw gruntowych. Bardzo dobre zbiory odnotowano w uprawach roślin okopowych.

Natomiast dużo więcej problemów mieli w tym roku producenci mięsa, głównie wieprzowiny i drobiu ze względu na choroby: afrykańskiego pomoru świń i grypę ptaków. Do spadków cen mięsa przyczyniła się też pandemia koronawirusa. Zamknięta została branża HoReCa, tj. restauracje, hotele, bary itp., a więc spadło zapotrzebowanie na mięso, a tym samym nastąpił spadek cen - tłumaczył dyrektor Wroński.

Dodał, że od września 2020 r. obniżka ceny wieprzowiny była natomiast efektem wykrycia ognisk ASF w Niemczech i brakiem możliwości eksportu tego mięsa do Chin (największego odbiorcy unijnego mięsa), co skutkowało powstaniem nadwyżek tego towaru na rynku unijnym. Branżę drobiową dodatkowo pogrążyło pojawienie się grypy ptaków na jesieni br. Wroński zaznaczył, że obie te choroby uniemożliwiają eksport do tych krajów poza unijnych, które nie uznają regionalizacji. Oznacza to, że eksport mięsa do nich nie jest możliwy nawet z obszarów, na których nie występują ogniska choroby.

Mimo trudności, jakie zostały spowodowane pandemią i dotyczyły ograniczeń logistycznych w handlu międzynarodowym odnotowujemy 7 proc. wzrost polskiego eksportu żywności. Od stycznia do października 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 28,3 mld euro, o 1,8 mld euro więcej niż rok wcześniej - poinformował wiceszef KOWR.

Kończący się rok był też czasem na przygotowanie się polskich przedsiębiorców do nowej sytuacji związanej z opuszczeniem wspólnej unii celnej przez Wielką Brytanię, która w ostatnich latach była dla Polski drugim partnerem handlowym na rynku produktów rolno-spożywczych. W 2019 r. eksport polskich produktów rolno-spożywczych na rynek Wielkiej Brytanii wygenerował 2,8 mld EUR przychodów, co stanowiło 9 proc. udział w wartości wywozu ogółem.

Ponieważ rynek Wielkiej Brytanii w ostatnich latach generował znaczący popyt na wytwarzane w Polsce produkty rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, to każde, potencjalne zmiany w stosunkach handlowych z tak ważnym partnerem handlowym mogą w znacznym stopniu oddziaływać na sytuację podażowo-popytową na rynku polskim, co w zależności od asortymentu może mieć wpływ na sytuację cenową w kraju - stwierdził zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Dyrektor Wroński przypomniał, że w celu łagodzenia trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, resort rolnictwa zaproponował szereg rozwiązań w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w tzw. Tarczy Antykryzysowej m.in.: zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny, zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, nie naliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR, zmiany w zakresie PROW 2014-2020, kredyty preferencyjne dla rolników, przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r., ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski.