Polska jest szóstym producentem serów na świecie (po USA, Niemczech, Francji, Włoszech i Niderlandach) oraz piątym w Unii Europejskiej. W latach 2004-2020 produkcja serów i twarogów w naszym kraju wzrosła o 65 proc. i osiągnęła rekordowy poziom 960 tys. ton. W 2020 r. w strukturze produkcji tej grupy towarowej dominowały sery twarogowe (51 proc. udziału) i sery podpuszczkowe dojrzewające (37 proc.).

Wiodącym asortymentem krajowej branży mleczarskiej są sery podpuszczkowe dojrzewające, które też najczęściej przedmiotem eksportu (60-70 proc.). W latach 2014- 2020 z Polski wywożono średnio 45 proc. wolumenu krajowej produkcji tego asortymentu.

Rosnący globalny popyt na wyroby serowarskie skutkuje rozwojem eksportu. W 2020 wartość wywozu polskich serów i twarogów wyniosła 823 mln euro. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. utrzymywał się wzrost wartości wywozu tego asortymentu. Przychody uzyskane z eksportu serów i twarogów osiągnęły poziom 518 mln euro, o 8 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Sery dojrzewające eksportowane są przede wszystkim do UE-27 (w okresie styczeń-lipiec 2021 r. - 60 proc. wolumenu - 60 tys. ton), głównie do Czech (13 proc.), do Włoch, na Słowację i do Niemiec oraz na Węgry. Poza Unią Europejską polskie sery dojrzewające znajdują nabywców głównie: na Ukrainie (10 proc.), w Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, oraz Libii, Izraelu i Panamie.