Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest resort rodziny, pracy i polityki społecznej. KOWR jest instytucją pośredniczącą, która rozpisuje przetargi na dostawę żywności, która później dystrybułowana jest przez organizacje pomocnicze - Federację Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Strobel, na wspólnej konferencji z wiceszefem resortu rolnictwa Jackiem Boguckim, poinformował, że szczegóły programu pomocy żywnościowej na 2018 r są obecnie negocjowane z resortem pracy. Ustalana jest m.in. lista produktów, które trafiać będą do potrzebujących. W ramach programu na 2017 koszyk zawierał 21 produktów żywnościowych. W 2014 roku, kiedy program startował, było ich tylko pięć.

Dyrektor generalny KORW poinformował, że w drugim kwartale br. rozpisane mają zostać przetargi dla przedsiębiorców, którzy dostarczać będą produkty w programie na 2018 rok.

Wiceszef resortu rolnictwa Jacek Bogucki wyjaśnił, że na cały program (2014-2020) zarezerwowanych jest ponad 2 mld zł (85 proc. to środki unijne - 15 proc. krajowe).

- Z roku na rok suma udzielanej pomocy rośnie, zbliżamy się do 400 mln zł rocznie. Pomoc trafia do 1 mln 300 tys. potrzebujących osób - zaznaczył. Bogucki dodał, że pomoc w przeliczeniu na jednego potrzebującego to ok. 50 kg żywności rocznie.

Aby skorzystać z programu, należy spełniać kryterium dochodowe - 1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w ramach programu na 2017 r. (realizowany będzie do połowy br.) rozdysponowanych ma zostać ok. 69 tys. ton artykułów żywnościowych o wartości ok. 340 mln zł. Organizacje partnerskie zajmujące się dystrybucją otrzymała łącznie ponad 34 mln zł. Do lutego br. do organizacji partnerskich dostarczono ok. 52 tys. ton żywności o wartości ok. 247 mln zł. KOWR wypłacił wykonawcom ponad 152 mln zł, a organizacjom partnerskim ponad 15 mln zł.