W pierwszym dniu Forum, którego organizatorem w tym roku jest Podlaska Izba Rolnicza odbędzie się konferencja ,,Aktywne kobiety partnerem przy podejmowaniu działań wpływających na rozwój obszarów wiejskich''. Natomiast drugiego dnia planowany jest wyjazd do Druskiennik i spotkanie z przedstawicielkami organizacji kobiecych na Litwie.

Jak informują organizatorzy spotkanie to ma na celu omówienie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich oraz stworzenie możliwości poznania interesujących inicjatyw podejmowanych przez kobiety mieszkające bądź związane z terenami wiejskimi.

- Mamy nadzieję, że organizowane przez nas Forum będzie okazja do integracji środowisk, wymiany doświadczeń, konstruktywnej dyskusji, a przede wszystkim zwiększenia aktywności kobiet – dodaje Tomasz Gietek, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Źródło: farmer.pl