Zdaniem samorządu rolniczego należałoby podjąć negocjacje z Rosją, które w efekcie mogłyby doprowadzić do złagodzenia kryzysu na rynku. Jednocześnie Zarząd KRIR poinformował Ministra Rolnictwa o wystosowanym do Komisji Europejskiej wniosku o uruchomienie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje, w celu wypłaty odszkodowań dla producentów oraz dla zniesienia przez państwa trzecie ograniczeń handlowych na owoce  i warzywa.