Polska jest czwartym na świecie eksporterem mebli. Nasz kraj dzięki dostępowi do surowców i dobrej lokalizacji stał się europejskim centrum rozwoju przemysłu drewnopochodnego związanego z branżą meblarską i budowlaną. Sektor ten stanowi ok. 2 proc. polskiego PKB. Nietoksycznym produktem powstającym wskutek termicznej dekompresji mocznika jest melamina. Podobnie jak mocznik znajduje ona szerokie zastosowanie w procesie produkcji aminowych żywic klejowych wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa drewna.

Jak wskazuje Maciej Karnicki - prezes Kronopolu, porozumienie, które zawarto 9.02.br z Grupą Azoty Puławy ma kluczowe znaczenie dla firmy bowiem puławska Spółka dysponuje ogromną bazą surowcową, która spełnia najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. Zapewnienie stałych dostaw najważniejszych surowców jest niezbędne do realizacji strategii biznesowej zorientowanej na ciągły rozwój Kronopolu.

Zwiększone zdolności produkcyjne melaminy i mocznika stanowią podstawę do rozwoju wielu gałęzi przemysłu, w tym branży płyt drewnopochodnych. Paweł Jarczewski - prezes Grupy Azoty podkreśla, że podpisane z Kronopolem wieloletnie kontrakty są kolejnym potwierdzeniem trafności decyzji inwestycyjnych sprzed lat i jest przekonany, że ściślejsza współpraca przyniesie korzyści dla obu stron.