21-dniowy turnus rehabilitacyjny dla dziecka (pobyt wraz z kosztami podróży) kosztuje 200 zł. Wszystkie koszty pozostałe finansuje Kasa, m. in. wyżywienie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, indywidualny program rehabilitacji, rekreacja. Podstawą skierowania dziecka na turnus jest złożenie wniosku do placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, najbliższej miejsca zamieszkania rolnika, w terminie określonym odrębnie przez tę jednostkę. Wniosek musi być uprzednio wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę prowadzącego leczenie dziecka. Na 10 tegorocznych turnusów, cztery będą zorganizowane w CRR KRUS (w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju i Jedlcu), a sześć w zakładach uzdrowiskowych w Dąbkach, Piwnicznej i Polańczyku.

Więcej o terminach tegorocznych turnusów i kwalifikowania na nie dzieci uprawnionych rolników na stronie http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/

Źródło: KRUS