Choć liczba wypadków jest mniejsza niż w 2013 roku (spadek o 6,1 proc.), to jednak łączna ich ilość ciągle jest bardzo duża.
Pomimo spadku ilości wypadków nie zmniejszyła się ilość wypadków śmiertelnych. W 2014 roku, tak samo jak w 2013, aż 77 rolników straciło życie pracując na roli.

Najczęściej zgonem kończyły się wypadki z grup: „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu" i „upadek osób" - po 15 ofiar, „upadek przedmiotów" - 14 ofiar, „nagłe zachorowania" - 11 osób.
Najczęściej wymienianą przyczyną wypadków śmiertelnych jest zła organizacja pracy.

Biorąc pod uwagę wszystkie typy zdarzeń, najwięcej ludzi zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób" - 7 647 (49 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń" - 2 047 (13,1 proc.) oraz „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta" - 1 867 (12 proc.).

W 2013 roku wypłacono 15 806 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. W roku ubiegłym było to 15 649 jednorazowych odszkodowań. Liczba ta zmniejszyła się o 1 proc., przy ponad 6 proc. zmniejszeniu się liczby zgłoszonych zdarzeń. To gigantyczne kwoty przekazywane poszkodowanym i ich rodzinom.