29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała prezes Aleksandra Hadzik.

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Podczas uroczystości 16 laureatów wojewódzkich konkursu otrzymało z rąk organizatorów i fundatorów nagrody. Główną z nich - ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS - otrzymali Grażyna i Paweł Leńscy, właściciele najlepszego pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy gospodarstwa rolnego w kraju w 2022 r.

Grażyna i Paweł Leńscy ze wsi Strzyżew (gm. Sieroszewice, pow. ostrowski) w woj. wielkopolskim gospodarują na 70 ha i specjalizują się w hodowli kaczek. Uprawiają także kukurydzę, pszenżyto, pszenicę; mają użytki zielone.

- Państwa działania to nie tylko troska o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach, lecz także dbałość o estetykę. Starania te są inspiracją dla innych, dla Państwa stanowią natomiast kolejne wyzwania - mówiła podczas gali do nagrodzonych Hadzik. Dodała, że KRUS będzie dążył do całkowitego wyeliminowania wypadków przy pracy na wsi.

Konkurs ma przede wszystkim pokazywać, jak ważne jest bezpieczeństwo pracy. Obecnie jest wielokrotnie mniej wypadków w rolnictwie niż przed laty, ale jednak się one jeszcze zdarzają, często mają miejsce w niesprzyjających warunkach pogodowych czy w godzinach nocnych - zaznaczył minister Kowalczyk, gratulując uczestnikom konkursu.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz bezpieczeństwa pracy na wsi i w rolnictwie. Od 2003 r. w konkursie wzięło udział 22 tys. gospodarstw indywidualnych.

Według KRUS w 2021 roku do Kasy zgłoszono 12 088 zdarzeń wypadkowych. Od 2012 roku liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się prawie o połowę, tj. o 11 920. W pierwszej połowie tego roku zgłoszono do KRUS 5812 wypadków, w tym 22 śmiertelne. Najczęstszymi przyczynami wypadków w rolnictwie są upadek, pochwycenie lub uderzenie przez części ruchome maszyn oraz uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta.