Ministerstwo zaprosiło we wrześniu tego roku do negocjacji w sprawie nabycia 24,5 mln akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu, stanowiących 70 proc. kapitału zakładowego spółki. Do Skarbu Państwa należy 100 proc. akcji spółki. Przypominamy że, do due diligence PZZ Stoisław było dopuszczonych pięć podmiotów, a oferty wiążące zakupu akcji tej spółki, złożyli dwaj potencjalni inwestorzy - KSC oraz PCC SE.


Teraz okazuje się, że KSC jest bliżej przejęcia tej zachodniopomorskiej, dobrze prosperującej spółki. Jej podstawowym przedmiotem działalności jest kontraktacja, skup zbóż, składowanie, konserwacja i obrót zbożami, a także przetwórstwo oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i artykułów ubocznych z przemiału zbóż.