O nabycie spółki starali się też rolnicy, a konkretnie Spółdzielnia Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie. SPiPZ stanęła z KSC do trzeciego przetargu na Stoisław, ale wówczas do dalszych rozmów zaproszono KSC. W lutym 2013 r. podpisano umowę w tej sprawie.

- 4 marca 2013 r., w wykonaniu umowy zbycia 70 proc. akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ" w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu zawartej 13 lutego 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, nastąpiło przeniesienie własności 70 proc. akcji prywatyzowanej spółki - poinformowało nas Ministerstwo Skarbu Państwa.

Sprzedaż akcji, za cenę 1,63 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 39935000 zł odbyła się w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.