Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jako jeden z pierwszych producentów cukru w Polsce zakończyła wypłatę środków w ramach pomocy restrukturyzacyjnej należnej plantatorom buraków cukrowych oraz podmiotom świadczącym usługi zbioru i doczyszczania buraków cukrowych na rzecz w/w plantatorów. W sumie ok. 194 mln zł trafiło do usługodawców i ponad 9 tys. plantatorów.

ARR nie miała żadnych zastrzeżeń do działań KSC S.A. – wyjaśnia prezes zarządu KSC S.A. Marcin Kulicki. – Mimo, że Spółka miała czas na wypłatę środków do 25 sierpnia, zarząd firmy zdecydował się nie zwlekać i wypłacił fundusze pomocowe wcześniej. Wszystko po to, by plantatorzy szybciej otrzymali należne im pieniądze.

W związku z realizacją mechanizmu WPR „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego” Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała pomoc restrukturyzacyjną w wysokości ponad 557 mln zł, z czego blisko 194 mln zł przeznaczone było dla plantatorów i usługodawców. Spółka dokonała wypłaty tej części środków, które były należne plantatorom i usługodawcom w terminie do 17 lipca 2009 roku.

Mechanizm wypłat rekompensat został ustalony przez Komisję Europejską. W Polsce administruje nim Agencja Rynku Rolnego. Objął on tych producentów cukru, którzy zdecydowali się zaprzestać lub ograniczyć produkcję w ramach kwot cukrowych. Do pomocy uprawniał też plantatorów buraka cukrowego, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraków do cukrowi, a także usługodawców świadczących usługi zbioru i doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów.

Otrzymane fundusze mają zrekompensować straty poniesione w wyniku unijnej reformy rynku cukru. KSC S.A. zredukowała posiadana kwotę o ponad 144 tys. ton limitu, zlikwidowała linie produkcyjne m.in. w Lublinie, Brześciu Kujawskim i Łapach. Była też zobligowana do wpłat składek na Tymczasowy System Restrukturyzacji Przemysłu Cukrowniczego (tzw. Fundusz Restrukturyzacji). Na przestrzeni trzech lat Spółka wpłaciła do Funduszu ok. 1 mld zł, a w ramach pomocy restrukturyzacyjnej otrzymała ok.557 mln zł (z czego 194 musiała przekazać plantatorom i usługodawcom).

Wysokość wsparcia dla plantatorów została uzależniona od typu restrukturyzacji zastosowanego w danej cukrowni. Ustalono, że jeśli producent cukru zdemontuje wszystkie maszyny i urządzenia w danej fabryce cukru, pomoc dla współpracującego z nią plantatora wyniesie ok. 300 euro w przeliczeniu na każdą tonę cukru. Sama pomoc restrukturyzacyjna została wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 roku, tj. 1 euro = 4,4762, co oznacza, iż plantatorzy otrzymali od producentów cukru nawet ok. 1340 zł za tonę cukru.

Źródło: KSC