Krajowa Spółka Cukrowa S.A została zgłoszona do konkursu „Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikom” na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników przedsiębiorstwa.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Akcja jest pod patronatem Prezydenta RP.

W X edycji konkursu Komisja Certyfikacyjna wyłoniła 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się 26 lutego br. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Laureat może posługiwać się uzyskanym certyfikatem przez najbliższe 3 lata.