Do kolejnego etapu prywatyzacji obejmującego badanie due diligence spółki, dopuszczeni zostali następujący potencjalni inwestorzy, którzy złożyli odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji:
- „MELVIT" S.A. z siedzibą w Warszawie,
- „SAWEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Spółdzielnia Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie.

Do dalszego etapu prywatyzacji nie dopuszczony została firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy.