W odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 212 500 udziałów spółki Agroma Kutno, zgłosiło się sześć firm. Chcą zakupić 85 proc. kapitału zakładowego spółki . Jak informuje MSP oferty złożyli: SIPMA S.A. z Lublina, GRENE, Agroma S.A. z siedzibą w Warszawie, Radosław Kierznowski zamieszkały w Wiktorowie, firma POLFARMEX S.A. z siedzibą w Kutnie i Procordia z Łodzi.


Agroma Kutno prowadzi działalność handlową w zakresie kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa. Oferta sprzedaży obejmuje m.in. maszyny i urządzenia rolnicze (w tym ciągniki), części zamienne do maszyn rolniczych, pasze, nawozy, środki ochrony roślin, artykuły zootechniczne, narzędzia warsztatowe, smary, oleje, opony oraz akumulatory. Spółka prowadzi także działalność usługową w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn rolniczych oraz serwis opon.