Dopuszczonym podmiotem do aukcji jest Skłodowski Spółka Jawna z siedzibą w Zarębach Kościelnych. Firma ta zgłosiła się do wzięcia udziału w aukcji i jako jedyna została do niej dopuszczona.