Cykl szkoleń i warsztatów skierowany jest do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, podejmowanie wspólnych inicjatyw i efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych.

W programie pierwszego szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

  *   Sołtys jako lider, wzmacnianie kompetencji przywódczych,

  *   Sołtys w wiejskim procesie decyzyjnym,

  *   Rola sołtysa w kontekście wzmacniania wiejskiej wspólnoty,

  *   Podejście do współdziałania wzmacniające skuteczność,

  *   Skuteczne komunikowanie się,

  *   Jak radzić sobie z konfliktem i dążyć do porozumienia.

Akces do I cyklu wspólnego projektu zgłosiło 8 powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, świecki, toruński, grudziądzki, mogileński, tucholski i bydgoski. Inauguracja zajęć odbędzie się we wtorek (2 października) w Brodnicy. Szkolenie jest bezpłatne.

Projekt sfinansowano ze środków budżetów powiatów oraz za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.