Kilkuset rolników przyjechało do Głębokiego koło Gniezna, aby uczestniczyć w imprezie "Kukurydziane dożynki", zorganizowanej przez firmę Procam w gospodarstwie państwa Kujawskich.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Kazimierz Adamczewski oraz dr hab. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

W części seminaryjnej spotkania dr Kierzek omówił ochronę plantacji kukurydzy przed chwastami. Efektywność zwalczania chwastów w kukurydzy w dużym stopniu jest uzależniona od przebiegu pogody wiosną. Susza i nieregularne opady wpływają na zróżnicowane czasowo wschody chwastów. Stąd konieczność elastycznego podchodzenia do strategii zwalczania chwastów. Do uzyskania wysokiej skuteczności chwastobójczej w niektóre lata wymagane jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu.

W warunkach przekropnej wiosny, gdy gleba jest wilgotna, bardzo dobre efekty uzyskuje się wykonując zabieg doglebowy (BBCH 00-03), a następnie nalistny (BBCH 14-16). Natomiast gdy brakuje opadów, należy zrezygnować z zabiegu doglebowego, a termin wykonania pierwszego oprysku nalistnego nieco przyspieszyć (BBCH 11-12).

Z kolei drugi zabieg nalistny powinien być opóźniony (BBCH 15-16), ponieważ niedobór wilgoci wydłuży okres wschodów chwastów.

Dr Kierzek przedstawił także zasady stosowania najnowszych herbicydów: Arigo 51 WG, Stellar 210 SL i Wing P 462,5 EC, jak również sposoby doskonalenia skuteczności zabiegów nalistnych, poprzez korzystanie z mieszanin herbicydowych.

Arigo 51 WG jest nalistnym herbicydem przewidzianym do stosowania w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), jeden raz w sezonie.

Zawiera on trzy substancje czynne: mezotrion - 360 g, nikosulfuron - 120 g, rimsulfuron - 30 g, co umożliwia równoczesną eliminację wielu gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, jak: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, czyściec błotny, gorczyca polna, łoboda rozłożysta, ostrożeń polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowaty.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Arigo 51 WG 0,33 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 proc. (100 ml /100 l wody). Producentem herbicydu jest firma DuPoint.

Stellar 210 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu, stosowanym nalistnie i przeznaczonym do powschodowego - kukurydza w fazie 2-6 liści właściwych. Należy zwrócić uwagę na ograniczoną przydatność tego preparatu ze względu na wąskie spektrum zwalczanych chwastów, do których należą: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne. Herbicyd zawiera dwie substancje czynne: dikamba - 160 g/l i topramezon - 50 g/l. Środek można stosować jeden raz w sezonie.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Stellar 210 SL 1,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha lub Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka należy oczywiście stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.

Producentem herbicydu jest firma BASF.

Wing P 462,5 EC to środek pochodzący podobnie jak poprzednik z firmy BASF i tak samo jak on, obecny na rynku polskim od 2012 r. Zawiera dwie substancje czynne: dimetenamid- P - 212,5 g/l i pendimetalinę - 250 g /l. Niestety, zakres skutecznie eliminowanych przez ten preparat chwastów jest wąski. Obejmuje zaledwie 6 gatunków: chwastnicę jednostronną, przytulię czepną, komosę białą, rdest ptasi, tobołki polne i gwiazdnicę pospolitą. To jeszcze mniej niż w wypadku herbicydu Stellar 210 SL.

Wing P 462,5 EC należy stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy.

Zalecana, a jednocześnie maksymalna dawka tego herbicydu to 4 l/ha.

Podobnie jak poprzednie herbicydy, można z niego korzystać tylko jednokrotnie w sezonie.

Mówiąc o doskonaleniu skuteczności zabiegów nalistnych, dr Kierzek zwrócił uwagę na możliwość korzystania z mieszanin zbiornikowych lub fabrycznych.

Jako przykład podał mieszaninę zbiornikową: nikosulfuron + rimsulfuron (np. Hector 53,6 WG) + dikamba, która jest odpowiednikiem dostępnego na rynku herbicydu Hector Max 66,5 WG.

Można więc dokonać wyboru. Samodzielnie sporządzić mieszaninę lub sięgnąć po fabryczny produkt.

Część polowa podzielona była na 3 części: odmianową, nawozową i siewną. Pokazano 24 odmiany będące aktualnie w ofercie handlowej firmy bądź mogące się tam znaleźć w najbliższym roku.

Wśród nowości uwagę zwracał ród SB 0850 (FAO 240), odznaczający się dużymi i do końca zaziarnionymi kolbami oraz bardzo cienką osadką. Pokazano także wszystkie tegoroczne nowości, czyli ES Bombastik (FAO Z 220), Tapas (FAO Z 240) oraz GL Herona (FAO Z 260). Ich dokładną charakterystykę przedstawiłem w poprzednim numerze, niemniej przypomnę ją w formie skróconej.

ES Bombastik to mieszaniec pojedynczy mogący znaleźć zastosowanie zarówno do produkcji ziarna, jak i kiszonki.

Jest odmianą o sprawdzonej przydatności rolniczej, gdyż został wprowadzony do Wspólnotowego Katalogu Odmian w 2007 r. - rejestracja w Austrii i Niemczech. Rośliny odznaczają się dobrym wigorem wiosennym, małą podatnością na wyleganie i średnią wrażliwością na porażenie chorobami fuzaryjnymi.

Zarówno ziarno, jak i całe rośliny szybko oddają wodę jesienią.

Tapas jest mieszańcem trójliniowym z grupy odmian średnio wczesnych, zalecanym przede wszystkim do użytkowania kiszonkowego. Ze względu na dużą tolerancję w stosunku do warunków środowiskowych, może być uprawiany nawet w słabszych stanowiskach.

W swojej grupie wczesności należy do odmian o najwyższym plonie świeżej i suchej masy z wysokim udziałem kolb.

GL Herona jest średnio późną, ogólnoużytkową odmianą niemieckiej hodowli.

W ocenie firmy charakteryzuje się wysoką zdrowotnością liści oraz bardzo niską skłonnością do wylegania.

Mimo wyższej liczby FAO, bardzo dobrze sobie radzi nawet w chłodniejszych warunkach. Przynosi wysokie plony ziarna o niskiej wilgotności.

W użytkowaniu na kiszonkę podkreślano korzystne cechy jakościowe - wysoki plon suchej masy i skrobi. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

W typowym doświadczeniu agrotechnicznym zaprezentowano wpływ głębokości siewu - od 2 do 10 cm, na wschody, obsadę końcową i budowę morfologiczną roślin. Płytki siew (2 cm) okazał się najmniej korzystny dla kukurydzy.

Natomiast najkorzystniejszy na głębokość 6 cm.

Ciekawa była także lustracja 9 doświadczeń, w których obserwowano reakcję kukurydzy na formę chemiczną azotu podawanego przedsiewnie (wraz z siarką), efekt odżywiania mikroelementami drogą nalistną oraz stosowania preparatów wykorzystywanych do rewitalizacji środowiska glebowego.