Po 28 dniach protestu około 40 traktorów opuści Wały Chrobrego w Szczecinie. Wyjazd z ulicy Szczerbcowej w kierunku Stargardu Szczecińskiego zaplanowano na godzinę 10.00. Nastąpi zmiana formy protestu z wykorzystaniem maszyn rolniczych.

 

- Wyjeżdżamy na krajową 10 i tam będzie kontynuować protest, dopóki nie przyjedzie do nas minister rolnictwa - powiedział Edward Kosmal rano w radiowej Trójce.  

 

„Okupacja” sali konferencyjnej w szczecińskim Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych będzie utrzymana.

 

Obradująca w Szczecinie Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjęła uchwałę o przeprowadzeniu Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej - informują rolnicy z województwa zachodniopomorskiego.

 

O szczegółach rozszerzenia protestu ma poinformować Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Posiedzenie Rady zwołano w Szczecinie w trybie nadzwyczajnym w związku z protestami rolników w Zachodniopomorskiem i Kujawsko-Pomorskiem.

 

"Po 28 dniach braku dialogu z protestującymi rolnikami, na posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Szczecinie, gościli: Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Obrotu Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Łukasz Porycki, dyrektor gabinetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ryszard Mićko, Wicewojewoda Zachodniopomorski. Wysłani przedstawiciele administracji rządowej nie mieli żadnego upoważnienia, aby prowadzić dialog z protestującymi rolnikami" - czytamy w komunikacie 

 

Rolnicy ciągle sprzeciwiają się bezmyślnej sprzedaży ziemii, jaką prowadzi rząd za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Edward Kosmal nie raz podkreślał, że rząd nie zrealizował rolniczych postulatów dotyczących obrotu ziemią w Polsce. Rolnicy domagali się zakazu sprzedaży ziemi przez ANR, do wypracowania nowych zasad.

 

- Nie akcpetujemy przymusu wykupu ziemii dzierżawionej, dziś nie mamy wyboru, albo grunty kupujemy, albo oddajemy Agencji Nieruchomości Rolnych - nie raz podkreślał Kosmal.

 

Przymus wykupu ziemii powiduje zadłużanie się rolników i brak nowych inwestycji w gospodarstwa.  

 

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o przedłużeniu protestu do 28 lutego 2014 r.