Nowego inspektora powołał dyrektor generalny Lasów Państwowych Jerzy Piątkowski.

Grzybowski ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim.

W Lasach Państwowych pracuje od 1981 r. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Ostatnio pracował w nadleśnictwie Strzelce, na stanowisku nadleśniczego. Grzybowski ma 51 lat.

Źródło: PAP