Jak poinformowała RDLP w Katowicach, od pierwszej do połowy trzeciej dekady maja planowane są opryski przeciwko żyjącym w opolskich lasach chrabąszczom i larwom osnui gwiaździstej. Zabiegi będą prowadzone w nadleśnictwach: Brzeg, Kluczbork, Rudziniec, Strzelce Opolskie, Opole, Zawadzkie i Lubliniec.

Zabiegi prowadzone będą przy pomocy samolotu Dromader, który będzie rozpylał nad zagrożonymi przez owady lasami ultraniskie dawki dwóch preparatów: znanego pod nazwą handlową Dimilinu 480 SC oraz Mospilanu 20 SP. Według zapewnień leśników, preparaty nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tej substancji do dnia zbioru roślin runa leśnego w przypadku Dimilinu wynosi 24 godziny, a Mospilanu 14 dni.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie terenów objętych zabiegami będą wcześniej informowani o rodzaju i terminach oprysków za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscach publicznych. Tereny przeznaczone do oprysków będą oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Jak podkreślają leśnicy, opryski redukujące populację chrabąszczy i larw osnui są konieczne ze względu na osłabienie drzewostanu m.in. długotrwałym niedoborem wody. Rezygnacja z oprysków mogłaby wywołać gołożery i znaczne zniszczenia w lasach.