Jak podaje GUS jeszcze w 2000 roku na terenie całego kraju znajdowało się 808 gospodarstw agroturystycznych. W roku następnym liczba ta wzrosła do 1037 obiektów, a w kolejnych latach do ponad 5 tys. Obecnie, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rolnictwa w Polsce działa ponad 12 000 gospodarstw (najwięcej znajduje się w województwach małopolskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim) i funkcjonują one naprawdę różnie. Niemniej jednak fakt, że Polacy nie chcą  w tym roku wyjeżdżać na zagraniczne wakacje to idealna szansa na większe zyski dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Dlatego też o klienta należy walczyć, a najlepiej za pomocą urozmaicania swojej oferty i rozbudowy gospodarstwa.

- Tak naprawdę standard gospodarstwa powinien odpowiadać standardowi dobrego hotelu - stwierdza Małgorzata Wikarek, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Hucisku. Im więcej atrakcji w ofercie, tym turyści po prostu chętnie przyjeżdżają - dodaje. 

Nie bez znaczenia w sprawie kondycji agroturystyki na terenie gminy jest promocja regionu. W dużej mierze zależy ona również od działalności samorządów terytorialnych. Organizowanie różnego rodzaju targów, festynów i pikników to tylko jedne z wielu metod. Dość popularnym sposobem reklamowania agroturystyki w danej gminie, jest umieszczanie informacji o niej na stronie gminy - tak jak w przypadku gminy Podegrodzie niedaleko Nowego Sącza, która zachęca do skorzystania z usług agroturystycznych gospodarstw położonych na jej terenie.

- Dobra promocja regionu to efekt ciężkiej i intensywnej pracy władz samorządowych, wojewodów, wójtów, radnych, ludzi, którzy starają się stale dostosowywać do panujących w Europie warunków. W porównaniu do lat ubiegłych widać ogromny postęp, także w dziedzinie agroturystyki. Coraz częściej, choć w ogólnej skali jest to wciąż niewielki procent - odwiedzają nas obcokrajowcy i chcą poznawać polskie regiony. To cieszy i może napawać optymizmem na przyszłość - zaznacza Stanisław Kozubek, prezes Jurajskiej Informacji Turystycznej. - Wiele na temat agroturystyki na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej można znaleźć także na stronie internetowej Związku Gmin Jurajskich, informacje ogólne, jak również krótką charakterystykę gospodarstw w poszczególnych gminach - dodaje.