Dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej mieszkańcy przygranicznej strefy Polski i Białorusi będą mogli przekraczać granicę bez paszportu. Umowa o małym ruchu granicznym dotyczy ludności zamieszkującej tereny na obszarze do 30 km w głąb państw sąsiadujących. Będą nią także objęci mieszkańcy każdej miejscowości zameldowani na terenie gminy, której zakres terytorialny wykracza poza ustalone 30 km od granicy państwa.

Do przekroczenia granicy będą upoważniały specjalne karty wydawane przez konsulaty wraz z wykupioną polisą ubezpieczeniową, która według zapewnień resortu spraw zagranicznych nie będzie droższa jak kilkadziesiąt złotych.

Wchodzące w życie rozporządzenie ułatwi przekroczenie granicy mieszkańcom 1265 miejscowości z terenu w woj. podlaskiego. Od Puńska na północy regionu, aż po Mielnik na południu. W ocenie władz samorządowych nowy przepis ułatwi nie tylko kontakty rodzinne, ale przyczyni się także do ożywienia przedsiębiorczości i współpracy firm po obu stronach granicy.

Żródło: farmer.pl