„Laur Gospodarności" to konkurs, którego celem jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju polskiej wsi i społeczności lokalnych. Konkurs powstał w 2010 r. w związku z 20-leciem samorządności w Polsce oraz 20 rocznicą działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

- Poprzez „Laur Gospodarności" chcemy pokazać, że polskie gminy wiejskie mają wiele do zaoferowania. Dobra organizacja, efektywne wykorzystanie środków unijnych, innowacyjne pomysły i racjonalne zarządzanie finansami, to atuty, które posiada niejedna gmina wiejska w Polsce. Nagradzamy najlepszych, aby służyli jako wzór do naśladowania dla innych. Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że konkurs jest potrzebny. W 2010 r. w konkursie wzięło udział ponad 200 gmin. Mam nadzieję, że zeszłoroczny, bardzo dobry wynik, zostanie poprawiony - powiedział Marek Zagórski, prezes fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.