Uprawnionymi do kupna udziałów tzw. SHiUZ-ów są ich pracownicy, producenci rolni oraz inseminatorzy. Do końca listopada ub.r. zapisali się oni na 438 proc. udziałów Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, na 108 proc. walorów Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach i na blisko 100 proc. udziałów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu.

W tym czasie na akcje Centrum w Krasnem zapisało się tylko 8,3 proc. uprawnionych. Dlatego resort skarbu w przypadku tej jednej spółki przedłużył termin do 31 stycznia na składanie wniosków w sprawie kupna udziałów.

"Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni wzrośnie jeszcze zainteresowanie walorami Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem. Minister skarbu wystąpił w ubiegłym tygodniu do izb rolniczych z województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego z prośbą o ponowne wsparcie tego procesu, o promocję spółki wśród hodowców oraz członków izb rolniczych" - podkreślił Leszkiewicz.

"Listę uprawnionych i strukturę podziału udziałów na hodowców, pracowników i inseminatorów, którzy zgłosili się na walory tzw. SHiUZ'ów, musi zatwierdzić jeszcze Rada Ministrów. Resort skarbu wystąpi w tym kwartale do Rady Ministrów o zgodę na ten tryb. Po jej uzyskaniu rozpoczną się ostateczne zapisy uprawnionych na konkretne spółki inseminacyjne i podpisywanie umów" - wyjaśnił wiceminister skarbu.