Otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie MSWiA:

Informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 28 grudnia 2010 roku nie dokonywało interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, gdyż nie jest do tego uprawnione. Ministerstwo jedynie zwróciło się do wojewodów, w związku z prośbą Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 13 grudnia 2010 roku, o zagwarantowanie jednolitego wykonania ww. czynności przez zobowiązane podmioty, czyli bez pobierania opłat od jednostek organizacyjnych samorządu rolniczego, co jest związane ze zleconym charakterem danego zadania.

Z poważaniem,

Jacek Sońta
Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Promocji

Pytanie wobec tego, na jakiej podstawie Izby Rolnicze dotychczas opłacały sporządzanie list? I kto teraz za nie zapłaci?