- Dotąd z pracownikami samorządów zawieraliśmy umowy o dzieło i płaciliśmy za przygotowanie list wyborczych – mówi Jacek Piasecki z Lubelskiej Izby Rolniczej. - Samorządy są obciążone, mają wiele zadań zleconych, więc nie chcieliśmy ich dodatkowo obciążać.

Takich skrupułów nie ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wystosowało do wojewodów pismo (powołując się na art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych: „Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzenie spisu jest zadaniem zleconym gminie.”), przesłane następnie do gmin, w którym czytamy, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do MSWiA z prośbą „o zagwarantowanie jednolitego wykonania obowiązku sporządzenia spisu osób uprawnionych do głosowania w tychże wyborach do dnia 19 marca 2011 roku – bez pobierania opłat od jednostek organizacyjnych samorządu rolniczego. Wspomniane zadanie ma charakter zadania zleconego”.

Podobnie podeszło do problemu Ministerstwo Finansów. Dyrektorzy izb skarbowych otrzymali pismo, zobowiązujące urzędy skarbowe do przygotowania „spisów osób fizycznych i prawnych będących podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w terminie umożliwiającym przekazanie ich do poszczególnych gmin do dnia 18 marca 2011 r.”

Jak interpretować takie działania rządu? Czy to prezent dla izb rolniczych?

- Chcielibyśmy jasnej wykładni – mówi Jacek Piasecki. – Zadanie zlecone dla gminy nie oznacza przecież, że nikt nie płaci za nie. Kto zapłaci, nie wiadomo. Teraz mamy związane ręce, nie wiemy, co robić. Czy możemy dodatkowo obciążać gminy? Czy możemy zapłacić za zrobienie tych list?

Pytania te przekazujemy do MSWiA.