- W naszym stanowisku dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej mocno podkreślamy potrzebę wszelkich działań na rzecz uproszczenia jej mechanizmów, także tych dotyczących możliwości optymalizacji funkcjonowania mechanizmów realizowanych przez agencje płatnicze. Przedstawiamy też propozycje zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Dotychczas wprowadziliśmy już szereg uproszczeń np. w ramach płatności bezpośrednich. Dziś 90 proc. środków z tych płatności trafia na konta rolników już w grudniu, chociaż okres na ich realizację przewidziany jest, w prawie unijnym, do czerwca następnego roku- dodaje. 

Minister stwierdza, że w skali kraju na realizację projektów w ramach podejścia LEADER wydaliśmy do tej pory ok. 700 mln. euro. Nie jest to może kwota rzucająca na kolana porównując ją z innymi programami, ale podkreślam, o co innego chodzi w tym podejściu niż o twarde inwestycje. Chodzi o wspieranie inicjatywy lokalnej, wywołanie synergii, o ty by współpraca ludzi przełożyła się na coś większego niż same pieniądze.