- Wśród rolników z miejscowości Sawino – Saniki – Bagienki jest wielu, którzy prowadzą duże, dobrze prosperujące i nastawione na rozwój gospodarstwa. Rolnicy ci by sprostać wymaganiom Unii Europejskiej korzystali ze środków pozyskiwanych z AR i MR oraz z kredytów bankowych , a to niesie za sobą wieloletnie zobowiązania finansowe. W przypadku takich osób nawet ewentualne odszkodowania nie zrekompensują poniesionych nakładów, bowiem oprócz środków finansowych tracą oni i ich rodziny warsztaty pracy, które czasami tworzyły pokolenia – mówi Ryszard Łapiński, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Białymstoku.

Jak podkreślają broniąc swojej ojcowizny mieszkańcy gminy Tykocin usytuowanie tam lotniska jest też sprzeczne z ochroną środowiska.

Tereny przeznaczone na przyszłe lotnisko są to przecież użytki rolne o wysokiej bonitacji gleby. Ponadto miejscowości Sawino – Saniki – Bagienki leżą w bliskim sąsiedztwie Parku Narwiańskiego i stanowią obszar głównej trasy przelotu dużej ilości ptaków.

Źródło: farmer.pl