Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wyjaśniła, że od początku XXI wieku w 93 pożarach na terenie Puszczy Białowieskiej spłonęło ponad 39 ha lasów. Najtrudniejsze były lata 2002-2003. Wówczas łącznie w 29 pożarach spłonęło blisko 15 ha lasów.

- W samym 2018 r. na terenie trzech nadleśnictw puszczańskich - Białowieża, Browsk i Hajnówka - wybuchło 10 pożarów. Dzięki systemowi szybkiego dostrzegania i błyskawicznym interwencjom, ich łączna powierzchnia nie przekroczyła hektara. To niewiele, ale ponieważ średnio na hektarze lasu zalega obecnie w Puszczy ponad 100 ton martwego drewna, a znaczna część powierzchni zamarłych lasów jest pokryta suchymi trawami, leśnicy i strażacy mają powody do niepokoju - wskazał rzecznik RDLP w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

Dodał, że od początku trwającej gradacji kornika drukarza ilość martwego drewna w puszczańskich nadleśnictwach wzrosła ponad siedmiokrotnie. - Z obliczeń naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że suche trawy rosnące w przerzedzonym przez kornika lesie mogą aż sześciokrotnie przyspieszyć prędkość potencjalnego pożaru i aż 30-krotnie zwiększyć jego powierzchnię - argumentuje rzecznik.

Regionalna dyrekcja przekonuje, że tak duża ilość martwego drewna to potencjalne "paliwo" dla ognia, powalone drzewa utrudniają również ewentualną akcję pożarniczą.

Co ma wpływ na powstawanie i rozwój pożarów? W Puszczy Białowieskiej najczęściej są to podpalenia i zaniedbania.

- Człowiek jest odpowiedzialny tutaj za ponad 54 proc. pożarów. Przyczyna 33 proc. z nich jest nieznana, tu też w części może wchodzić w grę czynnik ludzki, zaś stosunkowo duży, w porównaniu do reszty kraju, jest w Puszczy odsetek pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi - ponad 8 proc. Istotnym czynnikiem jest oczywiście pogoda - w wilgotnym i stosunkowo chłodnym roku 2017 na terenie Puszczy Białowieskiej nie odnotowano ani jednego pożaru, a w tym roku, kiedy było sucho i gorąco - 10 - tłumaczy Krawczyk.

Rzecznik wyjaśnił, że wszystkie tegoroczne pożary zostały szybko i sprawnie dostrzeżone, zlokalizowane i ugaszone. Było to możliwe dzięki systemowi wież obserwacyjnych ze stałym nadzorem i sprawnej komunikacji. W okresie wiosenno-letnim, kiedy zagrożenie pożarowe jest największe, w nadleśnictwach pełnione są całodzienne dyżury przeciwpożarowe. Ogromne znaczenie w szybkim reagowaniu na powstające pożary ma też sieć wyraźnie oznakowanych dróg i dojazdów pożarowych. Ich oznakowanie i utrzymanie we właściwym stanie jest jednym z priorytetowych zadań administracji leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej.