Stanisław Lubaś jest szefem NSZZ Solidarność KSC.

- Prywatyzacja przebiegała dobrze, aż do momentu, jak jednak z firm na podstawione osoby, tzw. słupy, zaczęła szukać dla siebie miejsca w Polskim Cukrze - powiedział Lubaś.

Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych, Solidarność KSC i OPZZ poinformowały ministra skarbu o nie prawidłowościach podczas prywatyzacji KSC.

"Po zakończeniu zapisów na akcje standardowe uzewnętrznił się problem, zapisywania się na te akcje przez osoby podstawione, które za nie swoje pieniądze wykupują je w maksymalnej wysokości za kwotę ok. 60 mln zł, co skutkować będzie tym, że jedna z firm może przejąć całkowitą kontrolę nad Krajową Spółką Cukrową" - czytamy w piśmie skierowanym przez związki do Mikołaja Budzanowskiego, minisrtra skarbu państwa.

- Chcemy, żeby ministerstwo wykluczyło te osoby i firmy z prywatyzacji, a jeśli to nie możliwe, to wnosimy o całkowite zatrzymanie procesu prywatyzacji Polskiego Cukru - powiedział farmerowi.pl Stanisław Lubaś.

Lubaś podkreśla, że wie, o jaką firmę chodzi, jednak dopóki nie sprawdzi tej sprawy Centarlne Biuro Antykorupcyjne, to nie chcę jej nazwy podać do publicznej wiadomości.

- Zaintersowani sprawą wiedzą o kogo chodzi - podkreśla Lubaś.

Związkowcy przypominają, że wolą Skarbu Państwa było powołanie na bazie KSC spółki pracowniczo - plantatorskiej. Powyższe działania przekreślają tą intencję.

Mówiąc o firmie, która chce przejąć KSC, Lubaś informuje, że ta firma zgłosiła się do związków w KSC i zaproponowała wsparcie finansowe dla tworzonej przez pracowników i plantatorów firmy Nasz Polski Cukier, która miała objąć udziały w KSC i pozyskać pieniądze na wykup akcji. Wg. Lubasia firma ta chciała potem przejąć akcje KSC od rolników i pracowników cukrowni.

- Gdy odmówiliśmy, firma ta poinformowała, że i tak znajdzie sposób na wejście do KSC - powiedział Lubaś.

Sprawą zajmuje się CBA.

Do 3 kwietnia minister skarbu państwa podejmie decyzję co dalej z prywatyzacją KSC.

- Proces ten obecnie trwa - powiedział Tomasz Lenkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa.