Nadkom. Siemeniuk poinformowała, że do tej pory w woj. lubelskim wyjechało 14 konwojów z przejścia granicznego w Dorohusku, 10 kolejnych z przejścia w Hrebennem oraz dwa składy kolejowe z przejścia w Hrubieszowie.

- Łącznie wyjechało 118 ciężarówek w konwojach i 83 zaplombowane wagony towarowe - sprecyzowała, dodając, że obecnie szykowane są kolejne cztery konwoje ciężarówek z przejść towarowych w Dorohusku i Hrebennem oraz jeden transport towarowy z Hrubieszowa.

Przedstawicielka IAS w Lublinie podała, że do najczęściej przewożonych towarów należą m.in. mięso, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, świeże jaja, a także zboża, pasze, makuchy, jak również kukurydza i śruta słonecznikowa.

Tranzyt produktów z Ukrainy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, przewóz tych towarów przez Polskę jest od piątku możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie sporządzonej w Interlaken konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej - pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się poza terytorium RP lub w portach morskich: w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie, a od 28 kwietnia br. także w Kołobrzegu.