Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego wydane w środę w sprawie zapobiegania wściekliźnie dotyczy czterech powiatów: łukowskiego, puławskiego, ryckiego i opolskiego.

Wprowadza ono obowiązek trzymania psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, kotów w zamknięciu, ponadto pozostawiania zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Kota należy zaszczepić przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia, a następnie powtarzać szczepienie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe i dotyczy tych, które ukończyły 3 miesiąc życia, a następnie - podobnie jak w przypadku kotów - należy szczepić psa nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Wydana decyzja ma związek z ogniskami wścieklizny na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim, gdzie do tej pory wykryto 109 przypadków wścieklizny u zwierząt wolno żyjących. Ostatnie przypadki wścieklizny odnotowano w powiecie mińskim oraz na terenie dzielnic: Rembertów i Targówek w Warszawie.