Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone zostało dla powiatów: kraśnickiego, opolskiego i puławskiego; gmin: Annopol, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków, Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec oraz miast: Annopol, Józefów nad Wisłą i Puławy. Obowiązuje od godz. 23.30 w środę, ze względu na przekroczenia stanów ostrzegawczych poziomu wody na wodowskazach na Wiśle - głosi zarządzenie wojewody opublikowane na stronach internetowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda Lech Sprawka zobowiązał samorządy i stosowne służby do podjęcia niezbędnych czynności w celu zminimalizowania zagrożenia, które może powstać w wyniku wezbrania rzeki.

W środę po południu na wodowskazie w Annopolu, na granicy województwa lubelskiego, poziom Wisły wynosił 487 cm, do stanu ostrzegawczego brakowało 13 centymetrów. W niżej położonych Puławach do stanu alarmowego brakowało 40 cm, a w Dęblinie - 70 cm. W ciągu poprzednich 24 godzin rzeka podniosła się o ponad pół metra.

IMGW wydał w środę ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla województw: świętokrzyskiego i lubelskiego. Prognozuje w nim przekroczenie stanów alarmowych Wisły na odcinku od ujścia Sanu po ujście Kamiennej.