- Chcemy przypomnieć niezwykłą, zapomnianą ideę przedwojennych pszczelarzy z Lubelszczyzny, którzy postanowili stworzyć największy w Europie kompleks gospodarczy, nazywany Rzeczpospolitą Pszczelarską. Zaczęli go realizować i wiele im się udało. Te działania przerwała wojna, a po niej prześladowania władz komunistycznych - powiedział koordynator projektu Piotr Lasota z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie.

- Związek Pszczelarzy w Lublinie obejmował przed wojną dwie trzecie obszaru Polski. To było bardzo prężne środowisko świetnie sobie radzące biznesowo. To wtedy powstała w Lublinie, istniejąca do dziś, spółdzielnia wytwarzająca miody pitne. Bardzo dużą wagę przykładali do edukacji, prowadzili kursy, wciągali młodzież. W Ogrodzie Saskim, w centrum miasta mieli przeszklony ul i pokazywali mieszkańcom życie pszczół. Do dziś Lubelszczyzna przoduje w produkcji miodu - opowiadał Lasota.

Idea stworzenia portalu narodziła się, gdy do Teatru NN, trafiła Bożenna Jasińska, córka inicjatora Rzeczpospolitej Pszczelarskiej, Stanisława Jasińskiego i przekazała pamiątki po ojcu. - Pamiętam aresztowanie ojca i jego przyjaciół po wojnie, tak się skończyła Rzeczpospolita Pszczelarska. Zaczęła się od utworzenia w 1932 r. spółdzielni Związek Pszczelarzy, która - z przerwą w latach 1941-1945 - istniała do 1949 r. Skupiała około 12 tys. osób. Zostało po niej i po moim ojcu wiele materiałów - powiedziała kobieta podczas prezentacji portalu.

Na portalu zamieszczono archiwalna mapę obszaru działania przedwojennego Związku Pszczelarzy w Lublinie, który rozciągał się od Wilna, po Lwów, Kraków i Warszawę. Jest też lista przedsięwzięć Rzeczpospolitej Pszczelarskiej obejmująca m.in. rozlewnię miodów i miodosytnię, gorzelnię, wytwórnię węzy, laboratorium miodu i wosku, park roślin miododajnych, sklepy i pijalnie miodu, technikum pszczelarskie.

Można obejrzeć kilkaset fotografii dokumentujących głównie dawne i obecne pasieki, zabytkowe przedmioty związane z pszczelarstwem. Zebrano prawie tysiąc opowieści audio i video najstarszych pszczelarzy z regionu, są opisy ludowych zwyczajów i wierzeń dotyczących hodowli pszczół, a także informacje o istniejących obecnie pasiekach.

Roczny cykl życia pszczół przedstawiony został w formie gry komputerowej pod nazwą Wirtualna pasieka. Internauta może wcielić się w pszczelarza, opiekować owadami i zarządzać pasieką.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.