Właśnie w Lubuskiem łączna suma dopłat na "Monidernizację gospodarstw rolnych" o jakie wnioskowali rolnicy najbardziej przekroczyła wojewódzki limit. Choć wniosków złożono stosunkowo niewiele (486) na łączną kwotę niespełna 91 mln zł, to pula przyznanej w podziale na województwa środków została przekroczona ponad trzykrotnie (349 proc.).

Zdaniem lubuskich samorządowców to efekt błędnej polityki ministerstwa rolnictwa. "Zastosowane kryteria preferują nadmiernie liczbę gospodarstw rolnych w województwach, a niedostatecznie wielkość i nie uwzględniły specyfiki i regionalnych zróżnicowań rolnictwa" - czytamy w stanowisku lubuskiego sejmiku przyjętego w czwartek. Lubuscy samorządowcy przypomnieli również, że dwukrotnie negatywnie opiniowali projekt podziału środków PROW między województwa - w styczniu i maju br.

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Nazwa działania SPO  2004-2006 PROW 2007-2013  – I propozycja mnisterstwa rolnictwa – 27.03.2006 r. PROW 2007-2013 – II propozycja mnisterstwa rolnictwa – 17.04.2007 r. Różnica kwot między propozycją z 27.03.2006 a 17.04.2007
% mln euro % mln euro % mln euro mln. euro
Ułatwienie startu młodym rolnikom 1,32 2,8 2,44 8,1 1,93 6,4 -1,7
Modernizacja gospodarstw rolnych 1,32 9,5 2,29 28,3 1,93 23,9 -4,4
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1,17 1,4 1,88 4,9 1,51 3,9 -1
Podstawowe usługi dla ludności 1,32 0,6 3,6 39,7 3,27 36,1 -3,6
Odnowa i rozwój wsi 2,16 2,3 2,66 11,8 3,27 14,4 2,6
Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw     3,55 27,3 2,69 20,7 -6,6
Razem   16,6   120,1   105,4 -14,7

 Źródło: Urząd marszałkowski woj. lubuskiego