W ramach projektu dofinansowanego przez UE, mającego na celu wzbogacenie różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej, w Nadleśnictwie Kłodawa ustawiono pięć barci z pszczołą kampinoską - gatunkiem typowym dla naszych lasów.

W obrębie lotu pszczół jest zlokalizowane spore skupisko kruszyny pospolitej oraz rozległy ols z chętnie oblatywanym przez pszczoły kosaćcem syberyjskim. Na potrzeby pszczół i dzikich zapylaczy urządzono w pobliżu łąkę kwietną, gdzie wysiano i posadzono rodzime gatunki roślin miododajnych.

- Pszczoły chętnie zalatują również na pobliską szkółkę leśną, która obsadzona jest roślinami miododajnymi, m.in. dereniem czy różą fałdzistolistną, a w ramach płodozmianu, w postaci ugoru zielonego, na powierzchniach nieobsianych w tym roku nasionami drzew leśnych, została posiana gryka - powiedziała Popiołek.

Niegdyś pszczoły występowały w lasach w całym kraju. W dawnej Polsce, w czasach piastowskich, lasy zajmowały większość powierzchni kraju i obfitowały w stare drzewa, które dożywały starości. Zanim drzewa te obumarły, murszały w środku, zwierzęta budowały tam schronienia, które później zajmowały pszczoły.

Z czasem człowiek zaczął zajmować coraz większe obszary na swoje osady, bartnictwo praktycznie zanikło na rzecz przydomowych pasiek z pszczołą miodną, pojawiły się choroby nękające pszczoły i ich dzikie gatunki zaczęły się wycofywać.

- W lasach występuje ogromne bogactwo roślin kwitnących. Dzięki pszczołom rośliny zielne, krzewinki (borówki, wrzos), krzewy (bez czarny, głóg, dzika róża) i drzewa owocowe (jabłonie, grusze), które również występują w lesie, zawiązują dużo więcej owoców - powiedziała Popiołek.

Naturalne barcie od wieków były wykorzystywane przez człowieka do pozyskiwania miodu. Znajdują się najczęściej w szczelinach pni starych drzew. Ludzie przygotowywali tym owadom podobne miejsce samemu, drążąc pnie lub stawiając kłody bartne.

Starania o powrót pszczół do polskich lasów Lasy Państwowe rozpoczęły dwa lata temu. Jednym z nadleśnictw uczestniczących w programie "Pszczoły wracają do lasu" jest właśnie Nadleśnictwo Kłodawa niedaleko Gorzowa Wlkp.