W związku z ustępowaniem zjawisk lodowych oraz spływem wód roztopowych i opadowych w zlewniach oraz na rzekach prognozowane są - występujące co roku w tym okresie - wzrosty oraz lokalne wahania stanu wody. Służby wojewodów na bieżąco monitorują sytuację.

17 lutego br. 6 jednostek kontynuowało akcję lodołamania na Wiśle. 18 lutego br. (stan na godz. 4.00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz stanu ostrzegawczego na 8 stacjach wodowskazowych również w dorzeczu Wisły (bez zmian).

Aktualnie (stan na godz. 7.00) obowiązują jedynie dwa ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla całego kraju:

- ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia dotyczące możliwości wzrostu poziomu wody powyżej stanów alarmowych i ostrzegawczych na terenie woj. mazowieckiego (od Wyszogrodu do zbiornika we Włocławku, w Zaliwiu na rz. Liwiec oraz na Bugu i lokalnie na dopływach Wisły),

- ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia dotyczące możliwości wzrostu poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych na terenie woj. podlaskiego (na Bugu we Frankopolu) spowodowane piętrzeniem wody przez lód.

Wojewódzkie służby zarządzania kryzysowego na bieżąco monitorują sytuację hydrometeorologiczną.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego 17 lutego został ogłoszony dla niektórych gmin województwa mazowieckiego: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Ceranów oraz dla miasta i gminy Kosów Lacki, w powiecie płockim - Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Gąbin i Nowy Duninów.