Pobyt w Toruniu potrwa od 10 do 23 lipca. Dzieci zakwaterowane zostaną w Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Natomiast te, które pojadą do Funki wypoczywać będą od 11 do 25 lipca w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i sportowych oraz w wycieczkach turystycznych. Przed wyjazdem otrzymują prowiant na drogę (kanapki, owoce, soki).

Nabór na kolonie oraz dobór kadry wychowawczej koordynuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Transport dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca wyjazdu na kolonię zapewniają samorządy gmin. Natomiast koszty przejazdu autokarami na miejsce wypoczynku oraz koszty ubezpieczenia pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pobyt  na koloniach (m.in. wyżywienie, nocleg, wycieczki) finansuje Ministerstwo Zdrowia.

Kolejna grupa, 52 dzieci z miejscowości Radwan i Skrzynka (gmina Szczucin) wraz z 5 opiekunami pojedzie 17 lipca do Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku. Pobyt trwał będzie do 31 lipca. W tym przypadku samorządy sfinansują przejazd dzieci z gmin do głównego miejsca wyjazdu na kolonie. Pozostałe koszty (transport, nocleg, wyżywienie) w całości sfinansowane zostaną z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystki.

Pierwsza grupa 100 dzieci z Małopolski wyjechała na kolonie do Bydgoszczy już 5 lipca. Pobyt w Bydgoszczy trwał będzie do 19 lipca. Dzieci zakwaterowane są w bursie szkolnej.

W sumie z możliwości letniego wypoczynku skorzysta 451 dzieci głównie z powiatów:
- dąbrowskiego (gminy: Radgoszcz, Mędrzechów, Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Szczucin, Borzęcin),
- tarnowskiego (gminy: Pleśna, Tarnów, Ryglice, Skrzyszów),
- nowosądeckiego (gminy: Podegrodzie, Stary Sącz, Uście Gorlickie).
Najwięcej dzieci, które wyjadą na kolonie pochodzi z powiatu dąbrowskiego z gmin Szczucin i Radgoszcz.

Źródło:UW/farmer.pl