W ramach projektów, która otrzymały dofinansowanie zostaną wykonane m.in. liczne zasiewy i nasadzenia roślin miododajnych na obszarach ogólnodostępnych. Będą również organizowane zajęcia edukacyjne i promujące wiedzę o roli pszczół w środowisku naturalnym i potrzebie ich ochrony.

Wsparcie uzyskały także inicjatywy, których celem jest popularyzacja dobrych praktyk służących pszczołom. Ich uczestnikami i odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy województwa małopolskiego.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka ocenił, że tylko poprzez systematyczne działania możemy osiągnąć cel, jakim jest odpowiedzialna troska o środowisko naturalne.

-Dzięki zadaniom realizowanym od 2018 r. w ramach konkursu zwiększa się świadomość mieszkańców Małopolski na temat dobrych praktyk i nawyków, które sprzyjają rozwojowi populacji pszczół. Wszystkie te inicjatywy wpływają korzystnie na środowisko i podnoszą jakość naszego życia - podkreślił Smółka.