Kwestia numeru identyfikacyjnego ma dla tych rolników bardzo istotne znaczenie, gdyż na tej podstawie mogą starać się o dofinansowanie prowadzenia gospodarstwa ze środków unijnych. Na razie o takie pieniądze może starać się tylko jeden z małżonków.

W środę senackim projektem zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Senat przygotował projekt w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r., który zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nie mogą mieć osobnych numerów. Tymczasem inne osoby prowadzące gospodarstwa rolne nie mają tego ograniczenia. TK nakazał zmianę przepisów w ciągu 18 miesięcy od daty wyroku.

Sprawozdawca sejmowej podkomisji Małgorzata Pępek (PO), podkreśliła, że senacki projekt ma dostosować przepisy ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności do tego wyroku.

Nowe przepisy przewidują, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego.

Numery identyfikacyjne otrzymane przed dniem wejścia nowelizacji mają być zachowane.

Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk poinformował, że rząd popiera przedstawiony projekt.

W środę projektem zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa. Po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez podkomisję, projekt został skierowany do drugiego czytania w Sejmie.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.