PRZEGLĄD PRASY: Rolnicy, którzy w latach 2004 – 2006 posadzili drzewa od 1 czerwca, mogą składać wnioski o przyznanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach PROW 2004 – 2006 ARiMR ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat.

Natomiast od 1 sierpnia do 30 września Agencja planuje przyjąć wnioski od rolników na nowe zalesienia gruntów w ramach PROW 20007- 2013. ARiMR przygotowuje się na rozpoczęcie procedury jeszcze przed zakończeniem uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie nowego PROW, aby dać rolnikom czas na załatwienie wszystkich formalności, umożliwiających rozpoczęcie prac zalesieniowych wiosną przyszłego roku.

Dofinansowanie:

- Lasy iglaste – od 4,3 tys. zł/ha.
- Lasy liściaste – od 5 tys. zł/ha.
- Dopłata do ogrodzenia 2,4 tys. zł/ha.
- Płatności cykliczne przez 20 lat.
- Premia do iglastych 420 zł/ha na rok.
- Premia do liściastych 750 zł/ha na rok.

Źródło: Głos Pomorza - Słupsk