Radni powiatowi skierowali do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła wniosek o uchylenie uchwały Sejmiku Mazowieckiego z końca kwietnia tego roku, która zakazała w nowo budowanych budynkach montowania instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

W ocenie wnioskodawców "w praktyce oznacza to, że zakaz ten będzie dotyczył również takich paliw stałych, jak: biomasa pozyskana i krzewów oraz biomasa roślinna oraz biomasa roślinna z rolnictwa" - czytamy w piśmie skierowanym do wojewody.

Autorzy wniosku są zdania, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o źródłach energii, zapisami Polityki energetycznej rządu do 2040 r. oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

- Wniosek złożył klub radnych Prawa i Sprawiedliwości powiatu otwockiego, ale sprawa dotyczy całego Mazowsza - powiedział PAP radny Dariusz Kołodziejczyk.

Ocenił, że tzw. uchwała antysmogowa uniemożliwi spalanie paliw ekologicznych. "To niezrozumiała sytuacja" - stwierdził.