Pod przewodnictwem profesorów, Timothy Bentona z Africa College z Wielkiej Brytanii, Haralda von Witzke z berlińskiego Uniwersytetu Humboldta oraz Jerzego Wilkina z warszawskiego Uniwersytetu i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN odbyło się w Warszawie spotkanie, w którego efekcie zostało sformułowane Memorandum Warszawskie.

- Chcemy zwrócić uwagę na rolę polityki w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i potrzebę nowego spojrzenie na nią - powiedział prof. Jerzy Wilkin.

Naukowcy po raz kolejny zwrócili uwagę na potrzebę wyżywienia świata i ciągle rosnącą populację ludzką.

Skierowali oni kilka wskazówek dla polityk Unii Europejskiej, które w długiej perspektywie, bo do roku 2050, mają zapewnić stabilny rozwój produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych. Ich zdaniem nie wolno zaniedbywać kwestii wzrostu produkcji żywności w powiązaniu z poszanowaniem środowiska. Poza tym problem żywnościowy nie zostanie rozwiązany tylko przy pomocy Wspólnej Polityki Rolnej, a polityki i instytucje nie powinny kierować się tylko interesami sektorowymi w gospodarce, ale wychodzić poza nie.

Warto zauważyć, że W bezpieczeństwie żywnościowym jest miejsce dla modyfikacji genetycznych roślin uprawnych.

- Nie możemy negować modyfikacji, wprowadzenie ich i nowych odmian wymaga czasu, będą one odgrywały rolę, ale nie mogą być jedynym środkiem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, choć będą rejony na świecie, gdzie modyfikacje będą odgrywały bardzo dużą rolę - powiedział prof. Timothy Benton.

Zdaniem prof. Wilkina czekają nas duże skoki cen żywności.

- Można spodziewać się „szoków cenowych" - powiedział Wilkin.

Memorandum Warszawskie zostało przekazane m.in. Prezydentowi RP oraz ministrowi rolnictwa.